Proizvodi od grafitastaticnepeci1

Za statične peći

mikrolivenje

Za peći za mikrolivenje

filjere za ravne

Za peći za kontinuirano livenje

stafle

Dodatna oprema