20 Godina iskustva

“Bosnia Grafit” je firma koja ima 20-godišnje iskustvo na polju rada sa gra
fitom u sektoru za zlato i srebro, te zahvaljujući svom iskustvu u radu sa grafitom u stanju je zadovoljiti sve zahtjeve kupaca


Proizvodi

“Bosna Grafit je u stanju zadovoljiti sve zahtjeve kupaca, naročito u vezi sa vatrostalnim posudama za statičku indukciju, gasom, električnim pećima, filjerama za mašine sa konituiranim livenjem i također može da obezbijedi sve materijale potrebne za proces topljenja.


Povjerljiv partner

“Bosnia Grafit” se predlaže, ne samo kao dobavljač, nego kao i povjerljiv partner koji će da savjetuje svoje klijente u biranju pravih materijala i mogu da ukažu na najbolje rješenje za sve tehničke potrebe.